Den store Jellingesten

Den store Jellingesten
Den store Jellingsten er en runesten med den vandrette indskrift:
10"Harald konge bestemte at lave disse minder for Gorm, hans far, og for Tove, hans moder. Den Harald, som vandt sig hele Danmark, og Norge, og gjorde danerne kristne."
Alle andre runesten har lodrette indskrifter. Derforuden er drageslynget frihugget, hvad man kun kender fra en sten fundet i London og fra Gotland.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”